AGROCOM HRUŠOVANY s.r.o.

Firma AGROCOM HRUŠOVANY s.r.o. byla založena v roce 1991. Hospodaří v úrodné části bývalého okresu Chomutov přiléhající k Žatecké části okresu Louny. Hlavním oborem činnosti je rostlinná výroba, pěstování obilnin a olejnin s průměrnými hektarovými výnosy 50-60q/ha, resp. 30-35q/ha u olejnin.

Firma obhospodařuje cca 2176 ha zemědělské půdy, z toho téměř 1710 ha půdy orné. Na ploše 1600 ha pěstujeme tržní plodiny - 60 % tvoří obilniny a 25 % olejniny.

V oblasti živočišné výroby je firma zaměřena především na chov skotu – masná plemena, pro která využívá louky a pastviny v oblasti Krušných hor. Celkově firma chová 700 ks skotu včetně 200 ks skotu ve výkrmu. Okrajově se firma rovněž zabývá chovem prasat – cca 130 ks ve výkrmu a 12 ks prasnic.

Malý podíl na tržbách firmy tvoří též provozování služeb v oblasti rostlinné výroby a vnitrostátní motorová nákladní doprava.

 

 

Produkty

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Komodity živočišného původu

, Jatečná prasata , Masný skot

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

AGROCOM HRUŠOVANY s.r.o.

Zemědělství
Lažany 7, 430 01 Hrušovany, Česká republika
IČ: 40230091

E-mail: klufova@agrocomhrusovany.cz
Telefon: +420474667252
Web: www.agrocomhrusovany.cz

Volné pracovní pozice

Momentálně nejsou k dispozici volné pracovní pozice.

Zobrazit všechny kariérní nabídky

Důležité informace