AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o.

Pěstitelství a chov s tradicí 

 

Firma AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Hospodaří v úrodné části bývalého okresu Chomutov přiléhající k žatecké části okresu Louny.

Hlavním oborem činnosti je rostlinná výroba, pěstování obilnin a olejnin, a živočišná výroba, především chov skotu. Malý podíl tvoří též provozování služeb v oblasti rostlinné výroby a vnitrostátní motorová nákladní doprava.

České pole

Hlavním oborem činnosti je rostlinná výroba, pěstování obilnin a olejnin s průměrnými výnosy 50 - 60 q / ha, resp. 30 - 35 q / ha u olejnin.

Firma obhospodařuje cca 2176 ha zemědělské půdy, z toho téměř 1710 ha půdy orné. Na ploše 1600 ha pěstujeme tržní plodiny - 60% tvoří obilniny a 25% olejniny.

skot

V oblasti živočišné výroby je firma zaměřena především na chov skotu – masná plemena, pro která využívá louky a pastviny v oblasti Krušných hor.

Celkově firma chová 700 ks skotu včetně 200 ks skotu ve výkrmu.